Centrum Edukacji Mobilnej

Ślady bohaterów

To projekt realizowany cyklicznie na przestrzeni ostatnich lat przez naszą Fundację. Młodzież z sądeckich szkół zbiera w nim informacje o osobach, które odegrały ważną rolę w naszym regionie, a następnie dzieli się nią ze swoimi rówieśnikami. Realizując projekt młodzież analizuje źródła, organizuje spotkania, wystawy, przeprowadza wywiady, odwiedza miejsca związane z wybraną postacią. Zebrane informacje są opracowywane w formie artykułów i scenariuszy zajęć, a następnie udostępniane w wersji elektronicznej.

„Na przestrzeni wieków z Sądecczyzną związanych było wiele osób, które mogą stanowić wzorce dla młodzieży, kształtować postawy patriotyczne i więź z regionem. Przybliżenie ich sylwetek jest też okazją do poznania najważniejszych wydarzeń, które kształtowały tożsamość regionu” – mówił pomysłodawca projektu, historyk Krzysztof Małota.

Zobacz publikacje podsumowujące projekt:


Młodzieżowi e - inspiratorzy

W kwietniu 2016 r. zakończyliśmy realizację projektu "Młodzieżowi e - inspiratorzy". Poprzez podejmowane działania pokazaliśmy, że sieć to nie tylko rozrywka, ale olbrzymi potencjał mogący wspierać edukację przedmiotową i obywatelską.

W projekcie wzięło udział 10 zespołów z sądeckich szkół, które działajły w 2 obszarach:

  • 5 zespołów rozwijało e-wolontariat edukacyjny tj. wzajemne pomaganie sobie i dzielenie się wiedzą, poprzez technologie społecznościowe, tworzenie filmików edukacyjnych, webcastów.

  • 5 zespołów podejęło działania proobywatelskie tj. działania pokazującee sens oddolnych inicjatyw ludzi młodych i ich wpływ na zmiany w najbliższym otoczeniu.

Organizatorem projektu jbyła Fundacja Centrum Edukacji Mobilnej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gimnazjalnych Samorządów Uczniowskich - Akademią Samorządności. Projekt realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Publikacja podsumowująca projekt: 10 pomysłów na bezpieczne wykorzystanie sieci

Sieć pomysłów

Celem projektu „Sieć pomysłów” było propagowanie mądrego i bezpiecznego wykorzystywania sieci. W ramach projektu „Sieć pomysłów” odbył się cykl warsztatów, w trakcie których młodzież miała możliwość poznania jak bezpiecznie wykorzystać nowoczesne technologie do dzielenia się wiedzą, rozwijania pasji, wzajemnej pomocy w rozwiązywaniu trudności edukacyjnych. Warsztatom towarzyszył konkurs na najlepsze pomysły młodzieży na twórcze wykorzystanie sieci do celów edukacyjnych.

Projekt "Sieć pomysłów" realizowany był przez Fundację Centrum Edukacji Mobilnej w ramach programu "Bezpiecznie Tu i Tam" Fundacji Orange.

Publikacja podsumowująca projekt, zawierająca ciekawe pomysły na bezpieczne korzystanie z sieci:

10 pomysłów na bezpieczne wykorzystanie sieci

Włącz myślenie - wyłącz płacenie

W lutym 2015 roku zakończyliśmy realizację projektu "Włącz myślenie - wyłącz płacenie". Projekt został laureatem ogólnopolskiego konkursu "Odkryj e - wolontariat" organizowanego przez Fundację Dobra Sieć.

Dzięki projektowi zdobyliśmy doświadczenie w realizacji działań z zakresu e-wolontariatu edukacyjnego, które wykorzystujemy w pomocy innym poprzez sieć. Projekt pokazywał, jak wykorzystać zasoby sieci i media społecznościowe, w celu uzupełnienia i poszerzenia wiedzy oraz rozwoju pasji. Większość uczniów korzysta z finansowanych przez rodziców korepetycji, nie zdając sobie sprawy, że sami mogą współdziałać i rozwiązywać problemy. Muszą tylko wiedzieć: jak i gdzie. W projekcie pokazaliśmy na podstawie konkretnych przykładów, jak to zrobić, wdrażając młodzież do współpracy, korzystania i współtworzenia zasobów sieci.

Filmik powstały na warsztatach z programowania i robotyki

Rozwój e-wolontariatu edukacyjnego

W 2014 r. ukończyliśmy projekt, który umożliwił nam rozwój działań w zakresie e - wolontariatu edukacyjnego. W ramach niego, udało nam się poszerzyć zaplecze techniczne, ułatwiające nagrywanie materiałów edukacyjnych (zestaw oświetleniowy - 3 statywy z lampami, oprawkami, parasolkami, namiot bezcieniowy; ekran projekcyjny; zestaw do teł z tłem kartonowym). Ponadto zakupiliśmy zestawy edukacyjne do nauki programowania. Okazją do zapoznania sie z możliwościami jaki daje zakupiony sprzęt były warsztaty dla naszych wolontariuszy. Poznali oni zasady kręcenia tutoriali video oraz ich publikacji. Efektem warsztatów był krótki filmik zachęcający do nauki programowania.

Edukacyjna moc smartfona

W 2014 roku zrealizowaliśmy projekt "Edukacyjna moc smartfona", który polegał na zaangażowaniu jak największej ilości młodzieży i nauczycieli, do wykorzystywania edukacyjnych zastosowań urządzeń mobilnych - smartfonów i tabletów.

Wykorzystanie tych urządzeń, młodzież ogranicza najczęściej do rozrywki. Są przez to niedoceniane i zabraniane w szkołach, choć mają możliwości niejednokrotnie większe od tradycyjnych komputerów. Po zainstalowaniu darmowych aplikacji, mogą zamienić się w urządzenia pomiarowe, czujniki, detektory, rejestratory, wykorzystywane do doświadczeń na różnych przedmiotach. Wiele aplikacji ułatwia zarówno proces uczenia się, jak i nauczania. Można dzięki nim współtworzyć zasoby wiedzy, dzielić się nią, czy wspólnie rozwiązywać problemy, niezależnie od miejsca w którym przebywamy.

Projekt "Edukacyjna moc smartfona" realizowany był przez Fundację Centrum Edukacji Mobilnej we współpracy z Świetlicą Krytyki Politycznej "Na Granicy" w ramach programu Fundacji Orange.

Zobacz publikację podsumowującą projekt:

Mobilna szkoła. Scenariusze zajęć zrealizowanych w ramach projektu “Edukacyjna moc smartfona”.